Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược kinh doanh trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?

  1. Hệ thống Email doanh nghiệp của bạn không ổn định
  2. Email có quá nhiều spam
  3. Khách hàng không nhận được email bạn gửi
  4. Email kém bảo mật